Palvelut

Luovuus, kehittäminen ja Innovaatiotoiminta

TRIZ – Systemaattinen luovuustyökalu

Opi ratkaisemaan ongelmia tehokkaasti ja luovasti sekä kehittämään uusia asioita täysin uudesta lähtökohdasta Opit resurssitehokkuutta, josta et ennen osannut unelmoidakaan. Uudet yllättävät näkökulmat ja toimivat ideat ovat ulottuvillasi.

Valmennus johdattaa TRIZ-jajattelumallin (TIPS, Theory on Inventive Problem Solving) keskeisiin periaatteisiin ja niiden soveltamiseen liiketoiminnan kehittämisessä, prosessien kehittämisessä sekä palvelumuotoilussa.

Vuorovaikutus- ja tiimivalmennus

Miten teillä puhutaan ja mistä puhutaan? Mistä teillä vaietaan? Vaiettuja asioita on hankalin saada muutettua. Ja vaietuilla asioilla on vahva vaikutus kaikkeen tekemiseen. Tunteet ovat yksi vaietuin asia työyhteisöissä. Uskallatko kokeilla? 

Kuuntelukeskeinen coachaus

Milloin viimeksi tuli kunnolla kuulluksi ja sait pohtia omia ajatuksiasi? Kuuntelukeskeisessä coachauksessa tuen sinua selkeyttämään ja jäsentämään omia ajatuksiasi sekä löytämään itse seuraavat askeleesi läsnäolon ja aktiivisen kuuntelun avulla. Aktiivinen kuuntelu tarkoitaa kysymyksiä, joiden avulla me molemmat ymmärrämme paremmin sitä mitä Sinä ajattelet, tunnet ja tarvitset.

TYKY-päivät poniavusteisesti

Tyky-päivät ja esimiesvalmennukset hevosavusteisesti. Sekä ihmisen ja hevosen välisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Aino on tutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja ja käyttää koulutusmetodina positiivista vahvistamista.

INNOVAATIOSETELI ON UUSI MAHDOLLISUUS PIENYRITTÄJÄLLE SAADA TUKEA TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN

Innovaatioseteli on uusi tukimuoto, joka on tarkoitettu pienyrityksille tuotteiden, palveluiden tai liiketoiminnan kehittämiseen. Innovaatioseteliä voit käyttää ostaessasi Innovaatiopalvelun asiantuntijapalveluita ja konkreettisia ratkaisuja.

Setelin suuruus on 5000 € (+ alv) ilman omarahoitusosuutta.

Esimerkkejä käyttökohteista:

  • Sinulla on tuotteeseen tai palveluun liittyvä ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitset apua.
  • Haluat kehittää uusia palveluita tai tuotteita.
  • Haluat selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön jatkokehityskelpoisuutta tai markkinakelpoisuutta.
  • Haluat hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintasi kehittämisessä.

Lisää tietoa innovaatiosetelistä Tekesin sivuilta:

http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/