TRIZ

RAJOITTEET SYNNYTTÄVÄT LUOVUUDEN

Miten rakennat toimivia, asiakaslähtöisiä, resurssitehokkaita ja sujuvasti toimivia palveluita tai tuotteita?  Miten kannattaa muuttaa ajatteluaan, jotta pääset näihin tavoitteisiin?

Luovuus ei kukoista parhaiten rajoittamattomassa vapaudessa ja vapaassa assosiaatiossa. Eniten luovuutta provosoi tiukat speksit. Rajoitteet pusertavat meistä parhaan ulos. Ja tällä ei tarkoiteta nyt henkistä painostamista ja olon tekemistä kurjaksi vaan itse suunniteltavaan asiaan liittyvät kriteerit, tavoitteet ja ne asiat, joita siihen ei haluta. Ilmapiirin rakentamise tai ihmisen kohtelun mielessä luovuutta edistää turvallinen ja avoin tunnelma ja vuorovaikutus. Niin turvallinen, että on täysin turvallista tehdä myös virheitä.

TRIZ tarjoaa aidosti uuden ajattelu- ja lähestymistavan toimintaan, suunnitteluun, kehittämiseen ja uuden rakentamiseen. TRIZ filosofiasta saat eväitä tuulettaa ajattelua ja löytää lisää lähestymiskulmia. Se edellyttää TRIZ perusfilosofian perusteellista ymmärtämistä ja soveltamista. Pelkkien TRIZ työkalujen soveltaminen nykyiseen ajattelutapaan ei tuo oleellista muutosta tai hyötyä. TRIZ työkaluista on hyötyä vasta, kun käytät niitä uusen ajattelutavan kera sen sijaan, että toisit uusia työkaluja entiseen ajattelun tapaan.

Jos kiinnostut TRIZ:stä tämä luettuasi, soita Ainolle 0407096452

MIKÄ TRIZ:SSÄ ON VAIKEINTA?

TRIZ auttaa kehittämään älyäloukkaavan yksinkertaisia, resurssiviisaita, robusteja ja toimivia ratkaisuja. Usein monimutkainen tuntuu hienommalta. Mutta se yleensä myös kuluttaa enemmän resursseja, vaatii enemmän huoltoa ja on heikommin korjattavissa. TRIZ pakottaa sinut ajattelemaan resurssiviisaasti olemaan lisäämättä mitään turhaa. Asia ei ole täydellinen vasta kun siihen ei ole enää mitään lisättävää vaan sitten kun siitä ei ole enää mitään pois otettavaa.

KEHITYS- JA MUUTOSHANKKEIDEN KOMPASTUSKIVIÄ

Monet kehitys- ja muutoshankkeet suunnitellaan täydellisyydestä käsin. Halutaan kaikki ominaisuudet ja ratkaista kaikki toiveet. Kaikkein rankinta on päättää mitä jätetään ulkopuolelle. On helppoa keksiä paljon lisää ominaisuuksia. Tämä tekee systeemistä kuitenkin monimutkaisen. Monimutkaisuudesta seuraa:

  • Hinta nousee
  • Resurssien kulutus kasvaa
  • Tulee enemmän ratkaistavia ongelmia
  • Enemmän vikaantuvia osia ja rajapintoja
  • Enemmän huollettavaa (tämä toki myös ansaintamahdollisuus)
  • Toimivaa systeemiä ei saada aikaiseksi ollenkaan
Miksi moni hyvä idea ei toteudu?
  • Ei osata karsia riittävästi
  • Asiakas/käyttäjä unohtuu
  • Tuotantotapa liian vaikea
  • Jakelukanavaa ei ole tai se ei toimi

TRIZ on systemaatiinen luovuusajattelu-, onglemanratkaisu- ja kehittämisfilosofia, joka perustuu logiikkaan ja tiedon käyttöön. TRIZ filosofian ja sytematiikan käyttäminen tekee ongelmanratkaisusta ja kehittämisestä tehokkaampaa ja luovempaa.
TRIZ perustuu innovatiivisten keksintöjen keksijöiden toimintatavan ja ajattelun mallittamiseen, joten sen tehokkuus on todistettu jo ennen syntymäänsä.
TRIZ pitää sisällään työkaluja, mutta työkaluja tärkeämpää ja tehokkaampaa on ymmärtää filosofia. Se muuttaa ajatteluasi. Vasta sitten saat työkaluista hyödyn irti, kun ymmärrät perusfilosofian.

TRIZ:n peruskäsitteitä:

Resurssit: Olemassa olevat resurssit ja niiden täysi hyödyntäminen
Ristiriita: Ongelman ydin, joka voidaan ratkaista joko innovatiivisesti
Systeemi: Laite, palveluprosessi, organisaatio tms.
Tarkoitus: Kuvaa tarkoitus kuvaavasti
Trimmaus: Vähemmän on enemmän ja asiat toteutuvat
Ideaalisuus: Suunnannäyttäjänä tavoittamaton hyvä tilanne
TRIZ: Keskeisiä periaatteita ja etuja:
1) Hyvälle ratkaisulle on esitetty universaalit kriteerit
2) Tavoitteena on paras mahdollinen ratkaisu, ei kompromissi
3) Resurssien mahdollisimman tehokas tunnistaminen ja hyödyntäminen
4) Parhaat ratkaisut ovat yksinkertaisia ja pyritään ratkaisuihin ilman resurssilisäystä

 

PROFESSORI LEONID CHECHURININ VIDEOITA TRIZ MENETELMÄSTÄ

Luovuuteen, innovaatiotoimintaan ja kehittämiseen perustuvat valmennuksemme perustuvat TRIZ viitekehykseen.

What is Creativity:

Ideal Final Result:

Function Analysis:

http://https://www.youtube.com/watch?v=K3ShgKAb2Vc&t=549s

Contradiction:

Trimming:

https://www.youtube.com/watch?v=eN09CzZkZfw

Trends of Engineerin System Evolution: