TRIZ

TRIZ on systemaatiinen luovuusajattelu-, onglemanratkaisu- ja kehittämisfilosofia, joka perustuu logiikkaan ja tiedon käyttöön. TRIZ filosofian ja sytematiikan käyttäminen tekee ongelmanratkaisusta ja kehittämisestä tehokkaampaa ja luovempaa.
TRIZ perustuu innovatiivisten keksintöjen keksijöiden toimintatavan ja ajattelun mallittamiseen, joten sen tehokkuus on todistettu jo ennen syntymäänsä.
TRIZ pitää sisällään työkaluja, mutta työkaluja tärkeämpää ja tehokkaampaa on ymmärtää filosofia. Se muuttaa ajatteluasi. Vasta sitten saat työkaluista hyödyn irti, kun ymmärrät perusfilosofian.

TRIZ: Keskeisiä periaatteita ja etuja:
1) Hyvälle ratkaisulle on esitetty universaalit kriteerit
2) Tavoitteena on paras mahdollinen ratkaisu, ei kompromissi
3) Resurssien mahdollisimman tehokas tunnistaminen ja hyödyntäminen
4) Parhaat ratkaisut ovat yksinkertaisia ja pyritään ratkaisuihin ilman resurssilisäystä

 PROFESSORI LEONID CHECHURININ VIDEOITA TRIZ MENETELMÄSTÄ

Luovuuteen, innovaatiotoimintaan ja kehittämiseen perustuvat valmennuksemme perustuvat TRIZ viitekehykseen.

What is Creativity:

Ideal Final Result:

Function Analysis:

http://https://www.youtube.com/watch?v=K3ShgKAb2Vc&t=549s

Contradiction:

Trimming:

https://www.youtube.com/watch?v=eN09CzZkZfw

Trends of Engineerin System Evolution: