BIOHIILI, VALMISTUS JA KÄYTTÖ

MITÄ ON BIOHIILI

Biohiili on hiiletettyä biomassaa.  Biohiiltä voidaan valmistaa  mm. puusta, heinästä oljesta ja järviruosta. Hiiletyksessä biomassaa kuumennetaan yli 600 asteen lämpötilassa, niukassa hapessa, joten se ei pala tuhkaksi.

BIOHIILEN HYÖDYT

Biohiili on loistavaa maanparannusainetta, joka tarjoaa maaperää muokkaaville mikrobeille mikrobihotellin ja toimii kosteuden tasaajana ja ravinteiden säilyttäjänä.

  • Biohiili parantaa ravinteiden ja kosteuden sitoutumista maahan
  • Biohiili edistää kasvuston ja pieneliöstön muodostumista
  • Lannoitteiden tarve pienenee
  • Toimii ravinteiden- ja vedenpidättäjänä jolloin ravinteiden valuminen vesistöihin ja pohjavesiin vähenee.
  • Toimii hiilen sitojana eli hiilinieluna

BIOHIILEN VALMISTUS

Biohiili on ekologisinta valmistaa sellaisesta materiaalista, mille ei ole muuta käyttöä ja joka on ylijäämämateriaalia. Risujen tuhkaksi polttamisen sijaan hiilettäminen tuottaa arvokasta maanparannusainetta. Valmista biohiili siis itse risuista sen sijaan, että metsiä kaadettaisiin biohiilen valmistukseen.

Kotikasken toimintaperiaate on vähähappinen palaminen (pyrolyysi), joka saadaan aikaan kun polttoasita on kartion mallinen. Näin palaminen on savutonta ja poltto tuottaa enemmän hiiltä. Palaminen kannattaa keskeyttää vedellä, jolloin hiiltä kertyy kaikkein eniten. Millä tahansa kartion mallisella tulipaikalla saat saman tuloksen, esim. kartion mallisella maakuopalla. Siirrettävissä ja kipattavissa olevalla Kotikaskella valmistat hiiltä kuitenkin helpommin ja monessa eri paikassa. Laite mahtuu koottuna farmarimallisen auton takakonttiin.

VALMISTUSPROSESSI

Hiilenvalmistusprosessi perustuu pyrolyysiin eli vähähappiseen palamiseen. Pyrolyysi syntyy kun hiilettimen muoto kartion mallinen ja palamiseen ei tule korvausilmaa ja happi poltetaan lisäämällä puuta hiilettimeen kerroksittain.
Lämpötila Kotikaski hiilettimen sisällä voi nousta jopa 800 asteeseen. Pinnalla palava tuli polttaa savukaasuista mahdolliset haitta-aineet, joten Kotikaski oikein käytettynä ei savua lainkaan ja palaa puhtaasti. Pyrolyysin  ansiosta tulee enemmän hiillosta ja näin myös hiiltä. Maksimaalisen hiilen saannon saamiseksi tuli tai hiilloksen kyteminen sammutetaan lopuksi vedellä ettei hiili muutu tuhkaksi.

BIOHIILEN VALMISTUS ITSE KOTIKASKI BIOHIILETTIMELLÄ

Innovaatiopalvelun kehittämällä laitteella biohiilen valmistaminen onnistuu helposti keneltä tahansa. Kotikaski biohiiletin sopii puutarhan ja pihan risujen ja vastaavan kuivan biomassan hiilettämiseen biohiileksi. Massa hiiletetään sen sijaan, että se poltettaisiin tuhkaksi.

KÄYTTÖKOHTEITA

KÄYTÄ KOMPOSTIKIIHDYTTIMENÄ

Tee mikrobeille elintilaa ja nopeuta kompostin palamista ja puu cee:ssa maatumista. Biohiili poistaa tehokkaasti hajuja. Se myös tasaa kosteutta, koska imee itseensä nestettä. Biohiili tuo kuohkeutta massaan.

MAANPARANNUSAINEENA: TEE MIKROBIHOTELLI

Tee mikrobeille hotelli ja paranna maan rakennetta. Savimaa kuohkeutuu ja hiekkamaan vednpidätyskyky paranee. Biohiili imee itseensä vettä ja luovuttaa sitä tasaisesti kasvien käyttöön. Biohiili toimii maanparannusaineena suoraan maahan laitettuna sekä kompostina kautta ladattuna.

TEE ILMASTOTEKO

Hiilen lisääminen maaperään on ilmastoteko. Sen sijaan, että polttaisit risut tuhkaksi, tee niistä hiiltä. Kun laitat hiilen kompostiin tai suoraan maaperään, parannat maan laatua ja hiili sitoutuu pysyvästi maahan. Maaperä tarvitsee lisää hiiltä ja ilmakehässä sitä on jo liikaa.

HIILETÄ ULKOVUORAUSLAUDAT MAALAAMISEN SIJAAN

Hiiletä ulkovuorauslaudat maalaamisen sijaan. Saat helposti 70 vuotta kestävän pinnan huomattavasti halvemmalla ja helpommallakuin maalaminen. Ei tarvitse uusintakäsittelyä.

Hiiletettyä talon ulkovuorausta:

 

 

 

 

 

Hiilettämistä (lauta on hiilettimen päällä)

 

 

 

 

 

Hiiletetty pinta lähikuvassa

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa biohiilen valmistamisesta ja käyttämisestä löydät mm. osoitteesta:
http://www.ithaka-institut.org/en/kon-tiki