Hiilettimet ja hiilettävät tulipaikat sekä klapinpilkkojat

Tuotteet, joilla teet ilmastotekoja


BIOHIILI, VALMISTUS JA KÄYTTÖ

MITÄ ON BIOHIILI

Biohiili on hiiletettyä biomassaa.  Biohiiltä voidaan valmistaa  mm. puusta, heinästä oljesta ja järviruosta. Hiiletyksessä biomassaa kuumennetaan yli 600 asteen lämpötilassa, niukassa hapessa, joten se ei pala tuhkaksi.

BIOHIILEN HYÖDYT

Biohiili on loistavaa maanparannusainetta, joka tarjoaa maaperää muokkaaville mikrobeille mikrobihotellin ja toimii kosteuden tasaajana ja ravinteiden säilyttäjänä.

  • Biohiili parantaa ravinteiden ja kosteuden sitoutumista maahan
  • Biohiili edistää kasvuston ja pieneliöstön muodostumista
  • Lannoitteiden tarve pienenee
  • Toimii ravinteiden- ja vedenpidättäjänä jolloin ravinteiden valuminen vesistöihin ja pohjavesiin vähenee.
  • Toimii hiilen sitojana eli hiilinieluna

BIOHIILEN VALMISTUS

Biohiili on ekologisinta valmistaa sellaisesta materiaalista, mille ei ole muuta käyttöä ja joka on ylijäämämateriaalia. Sen sijaan, että poltetaan risut avotulella tuhkaksi, voidaan tehdä niistä hiiltä, joka toimii maanparannusaineena. Tuhkaakin käytetään lannoitteena, mutta tuhkan vaikutus lakkaa muutamassa vuodessa, hiili säilyy satoja, ehkä tuhansia vuosia. Hiilellä ja tuhkalla erilainen toimintamekanismi maanprannusaineena. Luonnon säilyttämisen ja monimuotoisuuden kannalta biohiili kannattaa valmistaa itse risuista.

Kotikasken toimintaperiaate on vähähappinen palaminen (pyrolyysi), joka saadaan aikaan kun polttoastia on kartion mallinen ja siinä ei ole hapenottoa puiden alapuolelta. Lämpötila Kotikaski hiilettimen sisällä voi nousta jopa 800 asteeseen. Pinnalla palava tuli polttaa savukaasuista mahdolliset haitta-aineet, joten Kotikaski oikein käytettynä ei savua, palaa puhtaasti ja on vähäpäästöistä.

Pyrolyysin  ansiosta tulee enemmän hiillosta ja näin myös hiiltä. Maksimaalisen hiilen saannon saamiseksi tuli tai hiilloksen kyteminen sammutetaan lopuksi vedellä ettei hiili muutu tuhkaksi.

Alla olevassa linkissä on Ithaka instituutin päätömittauksia kartiohiilettimellä, joka on vastaavanlainen kuin Kotikaski. Myös Kotikaskella on tehty päästömittauksia ja likki niihin mittauksiin päivitetään tähän lähipäivinä.

Kartiohiilettimen päästömittaukset (Ithaka Institute):

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154617

Ithaka Institute kotisivut:

https://www.ithaka-institut.org/en/kon-tiki

Shellit.org webmail Artisan-C-sink-guidelines_v07.pdf

Millä tahansa kartion mallisella tulipaikalla saat saman tuloksen, esim. kartion mallisella maakuopalla. Siirrettävissä ja kipattavissa olevalla Kotikaskella hiilen valmistaminen on maakuoppaa helpompaa ja Kotikasken voi viedä risujen luokse, risuja ei tarvitse viedä kuopan luokse. Kotikaski mahtuu koottuna farmarimallisen auton takakonttiin.

KÄYTTÖKOHTEITA

KÄYTÄ KOMPOSTIKIIHDYTTIMENÄ

Tee mikrobeille elintilaa ja nopeuta kompostin palamista ja puu cee:ssa maatumista. Biohiili poistaa tehokkaasti hajuja. Se myös tasaa kosteutta, koska imee itseensä nestettä. Biohiili tuo kuohkeutta massaan.

MAANPARANNUSAINEENA: TEE MIKROBIHOTELLI

Tee mikrobeille hotelli ja paranna maan rakennetta. Savimaa kuohkeutuu ja hiekkamaan vednpidätyskyky paranee. Biohiili imee itseensä vettä ja luovuttaa sitä tasaisesti kasvien käyttöön. Biohiili toimii maanparannusaineena suoraan maahan laitettuna sekä kompostina kautta ladattuna.

TEE ILMASTOTEKO

Hiilen lisääminen maaperään on ilmastoteko. Sen sijaan, että polttaisit risut tuhkaksi, tee niistä hiiltä. Kun laitat hiilen kompostiin tai suoraan maaperään, parannat maan laatua ja hiili sitoutuu pysyvästi maahan. Maaperä tarvitsee lisää hiiltä ja ilmakehässä sitä on jo liikaa.

HIILETÄ ULKOVUORAUSLAUDAT MAALAAMISEN SIJAAN

Hiiletä ulkovuorauslaudat maalaamisen sijaan. Saat helposti 70 vuotta kestävän pinnan huomattavasti halvemmalla ja helpommallakuin maalaminen. Ei tarvitse uusintakäsittelyä.

Hiiletettyä talon ulkovuorausta:

 

 

 

 

 

Hiilettämistä (lauta on hiilettimen päällä)

 

 

 

 

 

Hiiletetty pinta lähikuvassa

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa biohiilen valmistamisesta ja käyttämisestä löydät mm. osoitteesta:
http://www.ithaka-institut.org/en/kon-tiki