VESISTÖJEN SUOJELU

Vesistöjen suojelu vaatii ideoita ja toimia. Biohiili on ravinnekuorman vähentämisessä ja ravinteiden säilyttämisessä kasvien käytössä merkittävä apu. Biohiilen avulla voidaan vähentää vesistöjen rehevöitymistä ja varmistaa, että ravinteet pysyvä pelloilla ja maastossa. Näin ravinteet eivät valu vesistöihin.

Innovaatiopalvelu testaa ja toteuttaa projekteja, joissa mm. kerätään järviruokoa ja rantavesaikkoa, hiiletetään sitä ja käytetään hiili kasvun katalysaattorina lähipelloille tai metsään. Hiiletys tehdään paikan päällä, joten materiaalia ei tarvitse kuljetella paikasta toiseen. Hiiletys tehdään vähäpäästöisenä pyrolyysinä, joten hiilettäminen on ilmastoteko.

TULEVA TAPAHTUMA:

Keväällä 2023 toteutetaan Tuusulan Rantamossa yhdessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa tapahtuma, jossa hiiletetään rantavesaikkoa ja käytetään hiili lähialuuen maanparannusaineena. Tapahtuma on yleisölle avoin. Tapahtumaan osallistuminen on yksi tapa kantaa kortesi ketoon vesistöjen ja ilmaston suojeluun. Päivitämme päivämäärän näille sivuille, kun se on päätetty.

Haluatko testata omalla ranta-alueellasi? Pyydä tarjous: asiakaspalvelu@innovaatiopalvelu.fi

VIDEO PYROLYYSISTA

Videolla näkyy miltä näyttää vähäpäästöinen pyrolyysi kartiohiilettimellä. Vähäpäästöisyys tarkoittaa myös savuttomuutta. Tämä saadaan aikaan tuotteen muotoilun avulla.

LISÄMATERIAALIA:

Materiaalia Järviruo’on hiiletyksen ja kompostoinnin testaamisesta:

Järviruo`on kompostointikokeilu

TIETOA BIOHIILEN VALMISTUKSESTA JA KÄYTÖSTÄ:

Biohiilen valmistuksesta ja käytöstä

MITEN VOIT VALMISTAA BIOHIILTÄ ITSE:

Tuotteet, joilla teet ilmastotekoja